Summary: 

Deze publicatie behandelt in eerste instantie de theoretische grondslagen van het concept empowerment, het concept dat wij hebben gekozen als centraal element om de evolutie te meten van de ontwikkeling van individuen en van gemeenschappen in het kader van ontwikkelingsprogramma's. We hebben ons gebaseerd op de benadering ontwikkeld door vrouwenbewegingen uit het Zuiden (in het bijzonder DAWN) en op het theoretische werk van Naila Kabeer, Sarah Longwez, Jo Rowlands en Magdalena Léon. Verder stelt deze handleiding een methode voor om specifieke indicatoren van empowerment te formuleren en worden er enkele praktische voorbeelden gegeven. Deze aanpak is bedoeld voor verantwoordelijken voor programma's en projecten (bij de overheid en in de particuliere sector: de ngo's) en voor ontwikkelingsdeskundigen die belast zijn met de identificatie, formulering en evaluatie van programma's en projecten op het terrein. Zij biedt de mogelijkheid om samen met de plaatselijke bevolking (en/of betrokken groepen) indicatoren op te stellen die toelaten om, op basis van ervaringen en van de plaatselijke context, de evolutie van empowerment te meten. De publicatie spitst zich toe op een microbenadering van empowerment bij vrouwen, op lokaal vlak. Eenzelfde aanpak zou vervolgens moeten worden toegepast op de andere niveaus: op meso- en op macroniveau.

Authors: 
Charlier Sophie, Caubergs Lisette
Publisher: 
Commissie Vrouwen en OntwikkelingBrussel BE
Date: 
2007
Language: 
NL
Section: 
Noord-Zuidrelaties - Gender
Location: 
GEN-E3